Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Τρίτη, 02 Απριλίου 2024 10:12

Ανακοίνωση για Εργαζόμενους - Συνταξιούχους

Από την πρώτη στιγμή, που κατά τα μέσα του έτους 2022 και μετά από έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ανέκυψε το ζήτημα τόσο της μείωσης αποδοχών εργαζομένων σε Δ.Ε.Υ.Α. με την κατάταξή τους στο 1ο Μ.Κ. του ν. 4354/2015 λόγω του ότι κάνοντας χρήση νομίμου δικαιώματός τους λάμβαναν μειωμένη σύνταξη διατηρώντας παράλληλα και την εργασίας τους, όσο και των σε κάποιες περιπτώσεις καταγγελιών συμβάσεων εργασίας λόγω δήθεν «αυτοδίκαιης λύσης» αυτών, η Ομοσπονδία αντέδρασε άμεσα.

Ειδικότερα άμεσα ζήτησε γνωμοδότηση τόσο από τον νομικό σύμβουλο, Σπύρο Μπαλατσούκα, όσο και από τον καθηγητή Εργατικού Δικαίου, Δημήτρη Ζερδελή, παρενέβη σε όλες τις περιπτώσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α., στα οποία είχε τεθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, και παρενέβη δικαστικά στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του οποίου ανεστάλησαν καταλογισμοί σε βάρος εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου και απαγορεύθηκε η κατάταξή τους στο 1ο Μ.Κ..

Μετά την προαναφερόμενη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ακολούθησε η έκδοση προσωρινής διαταγής από το Πρωτοδικείο Πάτρας, με την οποία απαγορεύθηκε ο καταλογισμός ποσών λόγω μισθολογικών διαφορών, που προέκυπταν από την παράλληλη απασχόληση και συνταξιοδότησή, σε βάρος εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας και την προηγούμενη εβδομάδα εκδόθηκε οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, μετά από αγωγή που άσκησαν εργαζόμενοι στην Δ.Ε.Υ.Α. Μείζονος Περιοχής Βόλου, με την οποία έγινε δεκτό, ότι δεν είναι νόμιμη η κατάταξη του εργαζομένου στο 1ο Μ.Κ. εκ του λόγου, ότι λαμβάνει μειωμένη σύνταξη και παράλληλα απασχολείται, ενώ έκρινε και μη νόμιμες τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων με επίκληση εκ μέρους της επιχείρησης όρου στον Ο.Ε.Υ. αυτής, με τον οποίο, λύονται αυτοδικαίως οι συμβάσεις εργασίας όσων εργαζομένων συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθώς, όπως δέχθηκε το Δικαστήριο, οι συγκεκριμένοι όροι έχουν καταργηθεί με την Π.Υ.Σ. 6/2012.

Η ΠΟΕ – ΔΕΥΑ δηλώνει απερίφραστα, ότι θα στέκεται, όπως έπραξε διαχρονικά, δίπλα σε κάθε δίκαιο αγώνα διεκδικώντας την τήρηση της νομιμότητας.

Είναι εντελώς αδιανόητο οι επιχειρήσεις να δέχονται υπηρεσίες εργαζομένων με πολυετή εμπειρία και από την άλλη οι εργαζόμενοι να τιμωρούνται με τον μηδενισμό της προϋπηρεσίας τους και τη μείωση των αποδοχών τους στο 1ο Μ.Κ., διότι άσκησαν νόμιμο δικαίωμα.

Καλούμε την Κυβέρνηση, όπως έχουμε ήδη πράξει και στο πρόσφατο παρελθόν, να προβεί άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία αφενός να παύσουν οι άδικες αναζητήσεις δήθεν αχρεωστήτως καταβληθέντων σε βάρος εργαζομένων, επειδή το έτος 2022 το Γενικό Λογιστήριο του κράτους εξέδωσε ένα έγγραφο αναφορικά με την κατά το ίδιο ερμηνεία του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 και αφετέρου να ξεκαθαρίζεται, πως η λήψη σύνταξης και διατήρησης παράλληλα του δικαιώματος προς εργασία δεν επιφέρει ως συνέπεια τον μηδενισμό της εργασιακής προϋπηρεσίας του εργαζομένου αλλά ότι συνεχίζει να λαμβάνει τις αποδοχές, που αντιστοιχούν στα τυπικά προσόντα αλλά και στην εμπειρία, που έχει αποκτήσει.