Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Παρασκευή, 05 Απριλίου 2024 10:52

Ανακοίνωση για ομαδική ασφάλιση

Όπως γνωρίζετε στην ΚΣΣΕ του 2023 προβλέπεται ιδιωτική ασφάλιση των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ με κόστος 250 ευρώ για τη ΔΕΥΑ και 100 ευρώ για τους εργαζόμενους ανά έτος.

Με την ΚΣΣΕ του 2024-2025 το ποσό για τις ΔΕΥΑ αυξήθηκε στα 450  και 600 ευρώ αντίστοιχα ανά έτος και 100 ευρώ για τους εργαζόμενους.

Η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ από κοινού με την ΕΔΕΥΑ ζητήσαν προσφορά από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου και τελικά κατέθεσαν οι τρεις.

Μετά από αξιολόγηση από κοινού προτείναμε την καλύτερη που ήταν της εταιρείας groupama.

Όρος της προσφοράς ήταν να ενταχθούν οι 3000 εργαζόμενοι στο πρόγραμμα.

Παρά την ενημέρωση και την προσπάθεια της Ομοσπονδίας τα σωματεία και οι ΔΕΥΑ δεν ανταποκρίθηκαν με συνέπεια η ασφαλιστική εταιρεία να αποσύρει την προσφορά της.

Έχουμε την επιλογή να πάμε στη δεύτερη συμφερότερη προσφορά για να μην χαθεί η προσπάθεια ομαδικής ασφάλισης που θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη από το να ασφαλίσει η κάθε ΔΕΥΑ το προσωπικό σε διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Επειδή πιστεύουμε ότι και η νέα προσπάθεια δεν θα έχει επιτυχία και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΕΥΑ, εγκαταλείπουμε την προσπάθεια ομαδικής ασφάλισης και προτείνουμε να ενδιαφερθεί το τοπικό σωματείο μαζί με τη ΔΕΥΑ για την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας που θα συνεργαστούν.

Ελπίζουμε να υπάρξει αποτέλεσμα και να μην ακυρωθεί μία κατάκτηση για τον κλάδο μας.