Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024 11:02

Υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2024-2025

Την Παρασκευή 23-02-2024 υπογράφτηκε η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2024 και 2025 με αναδρομική ισχύ από 1-1-2024.

Την ίδια ημέρα κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας με πράξη κατάθεσης  Π.Κ. 4/23-2-2024.

Στη διετή κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας συμφωνήθηκαν και υπογράφηκαν τα παρακάτω:

1) Το τροφείο των 4 ευρώ ημερησίως καταβάλλεται, εφόσον οι τακτικές καθαρές (πραγματικά καταβληθείσες μη συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών) αποδοχές του εργαζομένου, δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό των 1.350,00 ευρώ συνυπολογιζομένου του αναλογούντος για κάθε εργαζόμενο τροφείου για το έτος 2024 και 1.500,00 ευρώ για το έτος 2025. Για τον υπολογισμό των προαναφερόμενων αποδοχών δε λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές για υπερωριακή εργασία, επιφυλακή, επίδομα απομακρυσμένων– παραμεθόριων περιοχών, επίδομα τέκνων (όλων των τέκνων και όχι μόνο του τρίτου) και λοιπές παροχές σε είδος.

2) Για την ομαδική ιδιωτική ασφάλιση το κόστος για κάθε εργαζόμενο αυξάνεται στα 450,00 ευρώ ετησίως για το έτος 2024, εκ των οποίων το ποσό των 350,00 ευρώ θα καλύπτει η Δ.Ε.Υ.Α. και το ποσό των εκατό 100,00 ευρώ ο εργαζόμενος και για το έτος 2025 αυξάνεται στα 550,00 ευρώ εκ των οποίων τα 450,00 ευρώ η ΔΕΥΑ και τα εκατό 100,00 ο εργαζόμενος. Με ειδικότερα συμφωνία των μερών επιτρέπεται ευνοϊκότερη ρύθμιση.

3) Η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης αυξάνεται από 1-7-2024 κατά 15%.

4) Το μειωμένο ωράριο κατά μία ώρα την ημέρα και άδεια 6 ημερών επιπλέον της κανονικής δικαιούνται και οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά έως 18 ετών ή ενήλικα που δεν εργάζονται και πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Την ΚΣΣΕ των ετών 2024 και 2025 θα την βρείτε και στην ιστοσελίδα της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ στην ενότητα Κλαδική Σύμβαση.