Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 13:18

Παροχές της ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης στις ΔΕΥΑ

Η ΠΟΕ- ΔΕΥΑ πέτυχε να ενσωματώσει στην κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας του έτους 2023  πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης για τους εργαζομένους των ΔΕΥΑ με  σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Συνολικά η ασφάλιση στοιχίζει 350 ευρώ ανά έτος, 250 ευρώ θα καλύπτει η ΔΕΥΑ και 100 ευρώ ο εργαζόμενος.

Η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ σε συνεργασία με την ΕΔΕΥΑ ζήτησαν προσφορές από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ασφάλισης, ανταποκρίθηκαν τρεις και μετά από αξιολόγηση των προσφορών επιλέχτηκε η καλύτερη.                               

Η προσφορά έγινε με την προοπτική να ασφαλιστούν πάνω των 3000  εργαζόμενοι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης στοιχίζει σχεδόν διπλάσια τιμή αν πρόκειται για μεμονωμένο εργαζόμενο.

Επισημαίνουμε τη δέσμευση όλων των ΔΕΥΑ για άμεση εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναζητηθούν ευθύνες και αποζημιώσεις από τις ΔΕΥΑ για παροχές που ενώ καλύπτει το πρόγραμμα ασφάλιση τις κατέβαλε ο εργαζόμενος. 

Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο πρόγραμμα υποχρεούνται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει την άρνησή τους.

Επειδή ζητήθηκε από πολλούς εργαζόμενους να ενημερωθούν για τις παροχές που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης, συνοπτικά καταγράφουμε τις σημαντικότερες παροχές και τα ποσά που θα καταβάλλονται στους δικαιούχους. 

1.   Ασφάλιση ζωής 10.000 €

2.   Ασφάλιση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ασθένεια 10.000 €

3.  Ασφάλιση θανάτου & μόνιμης ολικής/μερικής ανικανότητας από ατύχημα 10.000 €

4.  Ασφάλιση θανάτου & μόνιμης ολικής/μερικής ανικανότητας από ατύχημα σε συνδυασμό με ασφάλιση ζωής  20.000 €

5.  Πρόσκαιρη ολική ανικανότητα για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια με διάρκεια παροχής για ένα έτος  800 €/μήνα .

6.   Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια  10.000 €/έτος

7. Έξοδα σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα το ποσό της ασφαλιστική κάλυψης να κυμαίνεται από  80%-100%

8.  Έξωνοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια 1000 €/έτος.

9.  Επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης 50 ευρώ/ημέρα και για διάρκεια έως 6 μήνες το έτος

10. Χειρουργικό επίδομα  800 €                                                                                                             

11. Επίδομα τοκετού  500 € εφάπαξ                                                    

12. Έξοδα αερομεταφοράς  3.000 €/έτος   

Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία πιθανών να ακυρώσει την προσφορά της  αν δεν ξεπεραστεί ο αριθμός των 3000 εργαζομένων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.