Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 18:43

Δελτίο Τύπου

Με προηγούμενη επιστολή ενημερώθηκαν τα σωματεία μέλη μας ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις για την ενεργοποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της ΚΣΣΕ του 2023 για την ιδιωτική ασφάλιση των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ.

Σύμφωνα με την ΚΣΣΕ του 2023 η ΕΔΕΥΑ και η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, τη βελτίωση των όρων των συνθηκών εργασίας τους, την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των ΔΕΥΑ καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας, αποφάσισαν την διαμόρφωση πλαισίου ιδιωτικής ασφάλισης του προσωπικού των ΔΕΥΑ της χώρας για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, για ασφάλιση ζωής από ασθένεια ή ατύχημα, για μερική και ολική αναπηρία από ατύχημα.

Το κόστος για τον κάθε εργαζόμενο ετησίως συμφωνήθηκε 350 ευρώ. Η ΔΕΥΑ θα καλύπτει τα 250 ευρώ και ο κάθε εργαζόμενος 100 ευρώ.

Για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή προσφορά, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το ποσό που θα διατεθεί και από τα δύο μέρη, αποφασίσαμε να ζητήσουμε προσφορά ομαδικής ασφάλισης από ιδιωτικές εταιρείες για το σύνολο των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ.

Απευθυνθήκαμε με επιστολή στις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, από τις οποίες οι τρεις κατέθεσαν προσφορά ομαδικής ασφάλισης με τον όρο ότι θα ενταχθεί το σύνολο των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ.

Επόμενο είναι να επιλεγεί η εταιρεία με την καλύτερη προσφορά από το σύνολο των ΔΕΥΑ όλης της χώρας.

Αυτές τις ημέρες γίνεται αξιολόγηση των προσφορών των εταιρειών. Σύντομα θα ενημερωθούν ΔΕΥΑ και σωματεία εργαζομένων ποια είναι η καλύτερη προσφορά. Εξυπακούεται ότι θα σταλούν στις ΔΕΥΑ οι προσφορές των εταιρειών και η αξιολόγηση τους, για να αποφασίσουν την επιλογή της εταιρείας.