Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023 09:53

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητά η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ

Προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας
κ.κ. Κυριάκο Μητσοτάκη,

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί συνολικό αριθμό πέντε χιλιάδων (5.000) εργαζομένων, που απασχολούνται στις 126 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Χώρας. 

Μετά από πρόσφατες ανακοινώσεις στον τύπο και μετά από συναντήσεις, που είχαμε με εκπροσώπους του αρμόδιου Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος αλλά και με τον ίδιο τον Υπουργό, κ. Σκυλακάκη, ενημερωθήκαμε για την πρόθεση δημιουργίας περιφερειακών Δ.Ε.Υ.Α. με συγχώνευση των ήδη υπαρχόντων.

Η δημιουργία, όμως, τόσο μεγάλων εταιρικών σχημάτων δε συνδέεται με την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών, για την αντιμετώπιση των οποίων, άλλωστε, προβλέφθηκε η σύσταση των Δ.Ε.Υ.Α.. Ειδικότερα λησμονείται κατά τον σχεδιασμό, ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. λειτουργούν ως επιχειρήσεις έντασης εργασίας, με εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται να επεμβαίνουν για την αποκατάσταση βλαβών καθ’ όλο των εικοσιτετράωρο σε δύσκολες, πολλές φορές, συνθήκες, με απόλυτη γνώση, όμως, των γεωγραφικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών του Δήμου, στα χωρικά όρια του οποίου λειτουργεί κάθε Δ.Ε.Υ.Α.. Λησμονείται, επίσης, το γεγονός, πως η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών από την άποψη της ποιότητας ζωής οφείλεται στη δράση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων (καθαρό νερό, βιολογικοί καθαρισμοί, αφαλατώσεις κ.α.) ενώ παραγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα των αναγκών, που καλούνται να ικανοποιήσουν Δ.Ε.Υ.Α., που λειτουργούν σε νησιωτικές, ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές της Χώρας μας.

Η αντιμετώπιση, λοιπόν, των συγκεκριμένων επιχειρήσεων λόγω του τοπικού, αποκλειστικά, χαρακτήρα τους με ξεκάθαρα οικονομικούς όρους αποξενώνει τις επιχειρήσεις αυτές από την πραγματική λειτουργική τους σκοπιμότητα, δηλαδή την ικανοποίηση τοπικών αναγκών.

Από την άλλη η επίκληση της οικονομικής αδυναμίας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, η οποία έχει ανακύψει την τελευταία χρονική περίοδο κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος (ρήτρα αναπροσαρμογής), σαφέστατα αποτελεί ένα ζήτημα, το οποίο πρέπει να προβληματίσει και το οποίο ήδη τόσο η Ομοσπονδία μας αλλά και η Ένωση των Δ.Ε.Υ.Α. έχουν αναδείξει, όμως δε μπορεί να φθάνει έως το σημείο της πλήρους κατάργησης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Αξιότιμε κ.κ. Πρωθυπουργέ, η διαφωνία μας ως προς την σχεδιαζόμενη πολιτική ως προς το μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α. είναι ουσιαστική, στοχεύει στην προστασία του χαρακτήρα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, των οποίων η δράση διαχρονικά έχει αναγνωρισθεί, και ζητούμε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και των κινδύνων, που η συγκεκριμένη πολιτική ελλοχεύει, να ορισθεί συνάντηση με εσάς προκειμένου να σας ενημερώσουμε και προφορικά.