Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Όργανα Διοίκησης

Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων

Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας και οι δικαιοδοσίες του είναι ν’ αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, που έχουν σχέση με την Ομοσπονδία για τα μέλη της και ειδικότερα.

1. Να εκλέγει μεταξύ των Αντιπροσώπων την Διοίκηση της Ομοσπονδίας, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους της για τις ανωτέρου βαθμού Ενώσεις Επαγγελματικών Σωματείων Εργαζομένων και να τους ανακαλεί.

2. Να διενεργεί έλεγχο στις Διοικητικές, Οικονομικές και γενικά όλες τις πράξεις της Διοίκησης.

3. Να αποφασίζει για το Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης περιόδου.

4. Να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό του επόμενου 18μήνου.

5. Να διαμορφώνει το πρόγραμμα δράσης για την επόμενη περίοδο.

6. Να τροποποιεί το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και να αποφασίζει την διάλυσή της, σύμφωνα με δικές της ρυθμίσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

7. Να αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή και διαγραφή μελών ή τυχόν επιβληθείσα ποινή από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας.

8. Για τους λόγους που έχουν σχέση με το ύψος των δαπανών διεξαγωγής του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, αυτό πραγματοποιείται όπου αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

Το Γενικό Συμβούλιο

1. Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται:

α) Από τα 13 μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

β) Από τους Προέδρους των Σωματείων και αν αυτοί κωλύονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους που εξουσιοδοτούνται ειδικά γι αυτό τον σκοπό με απόφαση των Διοικήσεων των Σωματείων τους.

2. Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά του χρόνου θητείας της Διοίκησης και έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο η Διοίκηση.

Η σύγκληση του γίνεται με έγγραφη πρόσκληση της Διοίκησης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες δέκα ημέρες πριν από την πραγματοποίησή του. Στην γνωστοποίηση ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

3. Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται τα μισά συν ένα από τα μέλη που το αποτελούν και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη που έχει καταρτίσει η Διοίκηση.

Στο Γενικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ή αν εκείνος κωλύεται ή απουσιάζει, ο α’ Αντιπρόεδρος.

4. Η δικαιοδοσία του Γενικού Συμβουλίου είναι να αποφασίζει για όλα τα θέματα εκτός από την εκλογή Διοίκησης, Αντιπροσώπων στην ΓΣΕΕ, Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και την τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Οι αποφάσεις που παίρνονται από το Γενικό Συμβούλιο είναι υποχρεωτικές ως αποφάσεις κυρίαρχου σώματος.

6. Τα έξοδα κίνησης και διαμονής για την σύγκλησή του καταβάλλονται είτε από την Ομοσπονδία είτε από τα Σωματεία μετά από απόφαση της Διοίκησης. 

Το 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο

Τα εκλεγμένα από το Συνέδριο δεκατρία (13) μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από τον συνδυασμό που πλειοψήφησε, μέσα σε δέκα πέντε μέρες (15) από την εκλογή τους, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα, αναδεικνύοντας με μυστική ψηφοφορία κατά σειρά τον ΠΡΟΕΔΡΟ, τον Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΤΑΜΙΑ. 

1. Δραγκόλας Παύλος  -  Πρόεδρος

2. Μητράκος Αχιλλέας  -  Α' Αντιπρόεδρος

3. Σηφακάκη Καλλιόπη  -  Β' Αντιπρόεδρος

4. Μανδρώνης Κων/νος  -  Γεν. Γραμματέας 

5. Πιτσουλάκης Γεώργιος  -  Αν. Γεν. Γραμματέας

6. Βέντρας Ιωάννης  -  Ταμίας          

7. Τζαννής Απόστολος  -  Μέλος

8. Τολιόπουλος Αθανάσιος  -  Μέλος            

9. Μάρκου Γεώργιος  -  Μέλος                      

10. Καρανικόλας Ελευθέριος  -  Μέλος

11. Βραδής Παναγιώτης  -  Μέλος          

12. Κελλάρης Ιωάννης  -  Μέλος                      

13. Τσέτσος Ευθύμιος  -  Μέλος 

Η 7μελής Εκτελεστική Επιτροπή

Οι Πρόεδρος, α’ Αντιπρόεδρος, β’ Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ένα μέλος της Διοίκησης που αναδεικνύονται κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, αποτελούν την ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, όργανο επιφορτισμένο με την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοίκησης και την εισήγηση-προετοιμασία των θεμάτων σ’ αυτήν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα τακτικά μία (1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο ή το ζητήσουν έγγραφα τέσσερα (4) από τα μέλη της.

Έχει απαρτία με την παρουσία τεσσάρων (4) μελών της και αποφαίνεται στις διάφορες αρμοδιότητές της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση.

Για τις συζητήσεις σ’ αυτή τηρούνται συνοπτικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο.

Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός από την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοίκησης, εισηγείται προς αυτήν την προετοιμασία όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που συζητούνται στις τακτικές της συνεδριάσεις, καθώς και στις έκτακτες, προετοιμάζει και συντάσσει τα προσχέδια απολογισμού, διοικητικού και οικονομικού, καθώς και τους προϋπολογισμούς, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο της ανατεθεί από την Διοίκηση.

Ακόμη, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει εξαιρετικά αποφασιστική αρμοδιότητα σε συγκεκριμένα θέματα, στα οποία αποφασίζει εφόσον της παρασχεθεί η αντίστοιχη εξουσία από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Διοίκησης. Με την ίδια πλειοψηφία η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μπορεί να ανατρέψει την κατ’ εξουσιοδότησή της εκδοθείσα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Τον συντονισμό του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και τη διεύθυνση των συνεδριάσεών της έχει ο Πρόεδρος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Η 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή, ως όργανο ελέγχου

Ο έλεγχος και η εποπτεία της Διοίκησης ασκείται από τριμελή (3) Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, για θητεία ίση με εκείνη της Διοίκησης.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας για το προηγούμενο 18μηνο και συντάσσει σχετική έκθεση (πρακτικό) της οποίας αντίγραφα παραδίδει στον Πρόεδρο, στο Γενικό Γραμματέα και στον Ταμία. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ομοσπονδίας, το αργότερο εντός μηνός.

Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Τακτικό Συνέδριο για έγκριση.

Εκτός από τις ετήσιες εκθέσεις της, η Ελεγκτική Επιτροπή κάνει έλεγχο και συντάσσει έκθεση γενική επί της οικονομικής διαχείρισης και των περιουσιακών στοιχείων της Ομοσπονδίας για ολόκληρη την τριετία, την οποία υποβάλλει στο Συνέδριο. Η γενική αυτή έκθεση αποστέλλεται σε όλα τα Σωματεία-Μέλη, ή τουλάχιστον διανέμεται προ ή κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σε όλους τους μετέχοντες Αντιπροσώπους.

Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο οποτεδήποτε της το ζητήσει με απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή ή η Διοίκηση της Ομοσπονδίας. Επίσης, μπορεί να διενεργήσει έκτακτο έλεγχο και με πρόσκληση του Προέδρου της, αλλά όχι σε διαστήματα μικρότερα του εξαμήνου. Η έκθεση που συντάσσει η Ελεγκτική Επιτροπή σε κάθε έκτακτο έλεγχο αποστέλλεται υποχρεωτικά σε όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ομοσπονδίας, το αργότερο εντός μηνός. Η Διοίκηση και ειδικότερα τα αρμόδια πρόσωπα αυτής, θέτουν υποχρεωτικά και απροφάσιστα στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής κάθε παραστατικό στοιχείο και κάθε βιβλίο ή άλλο στοιχείο που ζητηθεί για διενέργεια ελέγχου. Με έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους της, η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα της εκλογής της και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της και τον Αναπληρωτή του. Ο Πρόεδρος συγκαλεί κάθε φορά την Ελεγκτική Επιτροπή και προεδρεύει των συνεδριάσεών της. Αν δεν παρίσταται σε μία συνεδρίαση ο Πρόεδρος, προεδρεύει ο Αναπληρωτής του.

Ο Προεδρεύων, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης (πρακτικό).


Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά σειρά προτίμησης:

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Βολτσάκης  Κώστας                          ΔΕΥΑ Δράμας

Μαραμπούτης  Μιχάλης                     ΔΕΥΑ Λέσβου

Μαλιωτάκης Εμμανουήλ                    ΔΕΥΑ Σητείας

 

Copyright © 2022 - Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α | All rights reserved | Development by LEONweb

photos: pixabay.com - icons: flaticon.com