Νόμοι
ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΑ 1069/1980...
ΝΟΜΟΣ 1568.1985 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ...
ΝΟΜΟΣ 1876-1990...
ΝΟΜΟΣ 3029 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ...
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 1069...
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ...
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.Δ. 180.2004 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 81.2003
   ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΦΕΚ 77.Α)...

 

Μπορείτε να ανοίξετε και να διαβάσετε το νόμο που σας ενδιαφέρει,
κάνοντας κλικ στο όνομά του...