ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
05.12.13

Τις τελευταίες ημέρες διαβάζουμε τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο διάφορα δημοσιεύματα για κλείσιμο της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου και απόλυση του προσωπικού της. Σύμφωνα με τη 588/12 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον υπουργό εσωτερικών (έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών 45247/12/29-7-13) η λύση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης συντελείται  με σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Και πάντα αυτό γίνεται όταν συντρέχουν λόγοι όπως υπερχρεωμένη και προβληματική. Επειδή λοιπόν φαίνεται ότι είναι κακό σήμερα να είσαι υγιής επιχείρηση, όπως η Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση των αρμοδίων, κ. Δημάρχου, κ. Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α.Α., Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α. και Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου αν υπάρχει θέμα κλεισίματος της επιχείρησης και αν ναι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.