Το 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο

Τα εκλεγμένα από το Συνέδριο δεκατρία (13) μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης από τον συνδυασμό που πλειοψήφησε, μέσα σε δέκα πέντε μέρες (15) από την εκλογή τους, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα, αναδεικνύοντας με μυστική ψηφοφορία κατά σειρά τον ΠΡΟΕΔΡΟ, τον Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ, τον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, τον ΤΑΜΙΑ. 

1. Δραγκόλας Παύλος - Πρόεδρος

2. Τολιόπουλος Αθανάσιος - Α’ Αντιπρόεδρος

3.  Μητράκος Αχιλλέας - Β’ Αντιπρόεδρος

4.  Μανδρώνης Κωνσταντίνος - Γεν. Γραμματέας

5.  Σαλματωνίδης Τριαντάφυλλος - Αν. Γεν. Γραμματέας

6.  Βέντρας Ιωάννης - Ταμίας

7.  Ξενουδάκης Γεώργιος - Μέλος

8.  Σηφακάκη Καλλιόπη - Μέλος

9.  Τζαννής Απόστολος - Μέλος

10. Λιαντράκης Γεώργιος - Μέλος

11. Συμεωνίδου Σταυρούλα - Μέλος

12. Τσέτσος Ευθύμιος - Μέλος

13. Κελλάρης Γιάννης - Μέλος