Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νέα - Ανακοινώσεις
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
15.09.20
 

Η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, υπενθυμίζει ότι προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.


Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9):
 


– η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος


–η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών.


– εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες


– εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές


– στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών


– η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια (άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 2008)


Ευχόμαστε σε όλους τους γονείς και τα παιδιά τους καλή δύναμη και καλή αρχή!

 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
18.08.20
 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17-8-2020 υπογράφτηκε Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) με θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

 

Για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στην αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 απόφαση, θα χορηγηθούν κατόπιν αιτήσεως και βάσει ιατρικών δικαιολογητικών ειδική άδεια απουσίας, εφόσον δε δύναται να εργασθούν σε υπηρεσίες back office ή σε χώρο που να μην έρχεται σε επαφή με το κοινό, ή με τους λοιπούς εργαζόμενους και εφόσον δε δύναται να εξασφαλιστεί η ικανή και απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των εργαζομένων. Εφόσον τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν, η ειδική αυτή άδεια απουσίας θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, των οποίων τα καθήκοντα δύνανται να παρέχονται εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία. Αντίθετα, υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, όπως για π.χ. προϊστάμενοι, βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό κ.α., θα προσέρχονται στην υπηρεσία τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας διασφαλιζομένων σε κάθε περίπτωση των όρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού.

 

Συνοψίζοντας, η ειδική άδεια απουσίας θα χορηγείται μόνο στους υπαλλήλους των οποίων τα καθήκοντα δύνανται να παρασχεθούν εξ αποστάσεως και εφόσον στην υπηρεσία του δεν είναι εφικτό να εξασφαλιστούν οι όροι διαφύλαξης των μέτρων υγείας και προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού.

 

Η χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας είναι υποχρεωτική όταν συνιστάται από τον θεράποντα ιατρό, έστω και αν είναι δυνατή η απασχόληση του σε υπηρεσίες back office ή ακόμα και αν τηρούνται όλες οι υγειονομικές συνθήκες προστασίας στο χώρο εργασίας του.

 

Για τους υπαλλήλους οι οποίοι δεν ανήκουν οι ίδιοι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά ανήκουν σε αυτές άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, δεν προβλέπεται άδεια απουσίας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση

 
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 9 - 10 από 436