Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο
Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Μ. Καρακωστή 15,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νέα - Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
29.08.17

Σας ενημερώνουμε ότι για την εκλογή οργάνων των σωματείων εργαζομένων έχουν γίνει αλλαγές όσον αφορά την παρουσία Δικαστικών Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4446/2016 προβλέπεται ότι ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι στις αρχαιρεσίες των σωματείων θα ορίζονται δικηγόροι από τους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Αναλυτικά η παρ.1, του άρθρου 52 του Ν.4446/2016 προβλέπει:

«1. Η παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.1264/1982 (Α΄79) καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:

3. Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον (4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.

4. Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα».

Συνέπεια των ανωτέρω, οι αιτήσεις για τον ορισμό Δικαστικών Αντιπροσώπων δεν κατατίθενται πλέον στο Πρωτοδικείο της έδρας του Σωματείου, αλλά στα γραφεία του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος και ορίζει τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι με την υπ΄ αριθμ.: 2394/80/9-2-2012 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλιση, καθορίζονται οι αμοιβές των Δικαστικών Αντιπροσώπων στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Σας επισημαίνουμε επίσης ότι αν η θητεία των οργάνων διοίκησης παρέλθει, πρέπει να ορισθεί προσωρινή διοίκηση στο σωματείο από το πρωτοδικείο για να πραγματοποιήσει τις εκλογές.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
27.07.17
 

Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούσε και τις ΔΕΥΑ ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 26-7-2017, νωρίτερα από ότι προβλεπόταν.

Τα πρώτα 14 άρθρα αναφερόταν στις ΔΕΥΑ καθώς και το άρθρο 98 που προβλέπει τις επιπλέον ειδικότητες που δικαιούνται στο εξής επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. 

Παρακάτω καταγράφουμε τις σημαντικότερες αλλαγές που προβλέπονται για τις ΔΕΥΑ και τους εργαζόμενους. 

  1. Οι ΔΕΥΑ είναι επιχειρήσεις πλέον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έτσι δεν θα φορολογούνται στο εξής.
  2. Είναι υποχρεωμένες να καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας που μπορούν να προσβληθούν σε περίπτωση διαφωνίας του σωματείου στα τοπικά ΣΕΠΕ
  3.  Εκπρόσωπος εργαζομένων θα εκλέγεται σε όλες τις ΔΕΥΑ ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων. Ο εκπρόσωπος θα εκλέγεται από την συνδικαλιστική οργάνωση και όχι από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων που την καλούσε ο πρόεδρος της επιχείρησης και συμμετείχαν και τα μη μέλη των σωματείων.
  4.  Από το ειδικό τέλος του 80% δεν απαλλάσσεται πλέον κανένα νομικό πρόσωπο. Θα καταβάλλεται και από τις δημόσιες υπηρεσίες.
  5.  Οι ΔΕΥΑ λύονται με ενισχυμένη πλειοψηφία των ¾ των δημοτικών συμβουλίων του συνόλου των μελών του. Ήταν από τα σημαντικότερα αιτήματα της ομοσπονδίας για να σταματήσουν κάποιοι δήμαρχοι να απειλούν τους εργαζόμενους.
  6.  Οι εργαζόμενοι των συγχωνευθέντων καθώς και της απορροφώσας ΔΕΥΑ, εφόσον κατά την ημερομηνία συγχώνευσης είχαν ενεργή σχέση εργασίας, κατατάσσονται σε θέσεις αορίστου χρόνου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Έτσι τακτοποιούνται και οι εργαζόμενοι των ΔΕΥΑ που απορρόφησαν τις μικρές ΔΕΥΑ. Είναι αρκετά περισσότεροι από τους 132 που υπολογίσαμε αρχικά. Επίσης κατοχυρώνονται περισσότερο και οι εργαζόμενοι των μικρών ΔΕΥΑ που συγχωνεύθηκαν.
  7.  Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας θα χορηγείται πλέον και στους εργάτες και τεχνίτες βιολογικών καθαρισμών, στους υδραυλικούς, στους τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, στους οδηγούς, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω ειδικοτήτων δικαιούνται το ποσό των 150€ το μήνα. Το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε και Τ.Ε.) που απασχολούνται στους βιολογικούς καθαρισμούς είναι στην τρίτη κατηγορία και δικαιούνται το επίδομα των 35€.
  8.  Μεταφορά όλων των εργαζομένων στους δήμους σε περίπτωση που κλείσει μία ΔΕΥΑ. Ήταν επίσης πάγιο αίτημα της ομοσπονδίας το οποίο επικαιροποιήθηκε με νόμο για να ακυρώσει μνημονιακές διατάξεις που ήθελαν απόλυση εργαζομένων όταν κλείνει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
  9.  Νομική κάλυψη εργαζομένων που κατηγορούνται ενώπιων δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Το μόνο αίτημα που δεν ικανοποιήθηκε είναι το μισθολόγιο μας. Όπως γνωρίζετε από προηγούμενη επιστολή ενώ ήταν στο αρχικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, τελικά κόπηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και δεν εντάχθηκε στο τελικό κείμενο παρ’ όλες τις προσπάθειες της ομοσπονδίας. Στην επιτροπή της Βουλής που συζητήθηκε καθώς και στην Ολομέλεια το αίτημα μας τέθηκε επανειλημμένα από τον εισηγητή της Ένωσης Κεντρώων Βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Σαρίδη Ιωάννη, από τον εισηγητή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Βουλευτή Λακωνίας κ. Γρηγοράκο Λεωνίδα και από τον Βουλευτή Σερρών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Τσελέπη Μιχάλη. Το θέμα πήρε διαστάσεις και πιστεύουμε ότι θα έχει τύχη με τροπολογία σε άλλο νομοσχέδιο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η ομοσπονδία με τις πιέσεις που άσκησε στα περισσότερα κόμματα. Καταφέραμε να πείσουμε πρώτα από όλους τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη αλλά και τον προηγούμενο κ. Κουρουμπλή και στη συνέχεια κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το νομοσχέδιο ήταν η ευκαιρία να γίνουν γνωστές οι ΔΕΥΑ για το έργο που προσφέρουν.

Τις ημέρες που συζητήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής και στην Ολομέλεια και μεταδιδόταν από το κανάλι της Βουλής ήταν πραγματικός ύμνος για τις ΔΕΥΑ.

Ακούστηκαν τα καλύτερα λόγια από Βουλευτές για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, γι αυτό τα 14 άρθρα που αφορούσαν τις ΔΕΥΑ πέρασαν με μεγάλη πλειοψηφία από τη Βουλή.

Οι αλλαγές που προκύπτουν είναι πολύ σημαντικές διότι εκσυγχρονίζουν τις ΔΕΥΑ και ικανοποιούν πολλά από τα αιτήματα των εργαζομένων. Είναι μια μεγάλη επιτυχία που θα επηρεάσει τον κλάδο μας τα επόμενα χρόνια.

 

 

 
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 9 - 10 από 345