Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νέα - Ανακοινώσεις
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
27.10.21

Με παλαιότερη νομοθετική ρύθμιση οι παροχές σε είδος όπως τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα χορηγούνταν μόνο σε είδος και όχι σε χρήμα. Με το νόμο 4735/2020 άρθρο 60, αν αυτές οι παροχές δεν χορηγηθούν στις ημερομηνίες που προβλέπεται τότε χορηγούνται σε χρήμα. Στην κατεύθυνση αυτή είναι και η εφετειακή απόφαση 160/2021 που δικαιώνει εργαζόμενους της ΔΕΥΑ Λάρισας καταβάλλοντας σε χρήμα τα είδη ένδυσης και ατομικής προστασίας των δύο προηγούμενων χρόνων που δεν τους είχαν χορηγηθεί.

Η πρόθεση του δημάρχου Ανατολικής Μάνης να κλείσει την ΔΕΥΑ έπεσε στο κενό. Μετά από συντονισμένη προσπάθεια συναδέλφων της ΔΕΥΑΑΜ και της Ομοσπονδίας η εισήγηση του δημάρχου στο δημοτικό συμβούλιο δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Καταλυτική ήταν η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Η γνωμοδότηση αναδείκνυε τις αδυναμίες του δήμου στη διαχείριση του νερού σε σύγκριση με τη λειτουργία ΔΕΥΑ. Η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ θα είναι απέναντι σε οποιοδήποτε δήμαρχο έχει αντίστοιχη πρόθεση. Κι αυτό γιατί η λύση μιας ΔΕΥΑ εξυπηρετεί άλλους σκοπούς και όχι τα συμφέροντα των δημοτών και των εργαζομένων.

Με την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο των εργαζομένων στα Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ και του δημοσίου, απαγορεύεται η διαπραγμάτευση οικονομικών θεμάτων παρά μόνο θεσμικών μέσω συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η Ομοσπονδία, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πρότεινε στην ΕΔΕΥΑ θεσμικά αιτήματα όπως τη χορήγηση καθημερινού τροφείου στους εργαζόμενους καθώς και πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης για νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η πρόταση της Ομοσπονδίας θα συζητηθεί στη διαπραγμάτευση για την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2022. Ήδη έχουν υπογραφεί επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας από σωματεία εργαζομένων ΔΕΥΑ με οικονομικές παροχές στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έχουν κερδίσει δικαστικά την παραμονή στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Επίσης έχουν υπογραφεί επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για θεσμικά αιτήματα για εργαζόμενους που παραμένουν στο ενιαίο μισθολόγιο. Τον συντονισμό για τις διεκδικήσεις μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας τον έχει η Ομοσπονδία όπου και μπορούν να απευθυνθούν τα σωματεία που ενδιαφέρονται για κατά τόπους επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η ομοσπονδία εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για την αντεργατική συμπεριφορά του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα, που παρά την προσπάθεια αρκετών μηνών, δε δέχεται να μας συναντήσει. Στις αρμοδιότητες του κ. Πέτσα είναι και οι ΔΕΥΑ. Υπάρχουν προβλήματα και αιτήματα που λύνονται μόνο με νομοθετική ρύθμιση αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ενώ έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τα συνδικαλιστικά όργανα των δημάρχων, δεν έχει χρόνο να συναντηθεί με τους εργαζόμενους. Η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ έχει συναντηθεί με όλους τους Υπουργούς Εσωτερικών από την ίδρυση της το 1988 μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τον κ. Πέτσα και τον Υπουργό Εσωτερικών την περίοδο 2009 έως 2011 κ. Ραγκούση. 

  Υπάρχουν πολλά ερωτήματα συναδέλφων για τις άδειες που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ. Υπάρχει σύγχυση με τις άδειες που προβλέπονται στον κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων. Οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ δικαιούνται τις άδειες που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία, τις άδειες που προβλέπει η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ καθώς και τις άδειες που προβλέπονται στους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της κάθε ΔΕΥΑ. Για οποιοδήποτε ερώτημα απευθυνθείτε στην ομοσπονδία είτε με mail είτε τηλεφωνικά

 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
08.09.21
 

ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, υπενθυμίζουμε ότι προβλέπεται η χορήγηση από τις ΔΕΥΑ άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4808/2021, άρθρο 38):

  • δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γένει της παρουσίας τους στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης
  • η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος
  • η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια (άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 2008)
  • η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους
  • οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα
  • εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν και ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες συνολικά και για τους δύο γονείς
  • εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές
  • στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών[1].

 Την εν λόγω άδεια δικαιούνται επίσης και οι γονείς παιδιών με αναπηρίες, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, που φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένα και παρακολουθούν προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες και ειδικά εκπαιδευτήρια.

Η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ εύχεται σε όλους τους γονείς και τα παιδιά τους καλή δύναμη και καλή αρχή!
 


 

[1] Άρθρο 33 παρ.3 ν. 4521/2018

 
  
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 3 - 4 από 455