Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νέα - Ανακοινώσεις
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
12.03.20
 

Σύμφωνα με ΠΝΠ (ΦΕΚ αρ. φύλλου 55/11-3-2020) θεσμοθετήθηκε άδεια ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού η οποία αφορά γονείς παιδιών:

Α) 1. που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, 

   2. που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (μέχρι 3η Γυμνασίου).

   3. που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,  ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και

  4. οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

 

Είναι διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού. Η άδεια μπορεί να ληφθεί μέχρι 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Συγκεκριμένα:

1. Για τέσσερις ημέρες άδειας, ο εργαζόμενος χρεώνεται με μια ημέρα κανονικής άδειας 

2. Για 8 ημέρες άδειας, ο εργαζόμενος χρεώνεται με δύο ημέρες κανονικής άδειας κλπ.

3. Για 12 ημέρες άδειας, ο εργαζόμενος χρεώνεται με τρεις ημέρες κανονικής άδειας κλπ.

 

Β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

Γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

 

Δ) Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ αυτής συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή αυτής υπεύθυνη δήλωση.

 

ΣΤ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόμενος/η να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5) ημερών στην πενθήμερη εργασία. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.

 

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι διαφορετικές οι ρυθμίσεις της ειδικής άδειας

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
09.03.20

Λόγω των πολλών αλλαγών στο ασφαλιστικό και κυρίως στο συνταξιοδοτικό ζήτημα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους εργαζόμενους να πληροφορηθούν πότε μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.

Οι περισσότεροι απευθύνονται σε δικηγορικά γραφεία με συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση που κάποιες φορές φθάνει μέχρι την αισχροκέρδεια από πλευράς των δικηγόρων.

Η Ομοσπονδία θέλοντας να βοηθήσει τους συναδέλφους-ισσες που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη συνεχίζει την συνεργασία με το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

O κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα διατύπωσης σχετικών ερωτημάτων σε συγκεκριμένα έντυπα, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζονται και απαντώνται από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Για τους παραπάνω λόγους σας στέλνουμε φόρμα υποβολής ερωτήματος (υπάρχει και στην ιστοσελίδα της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ) την οποία θα συμπληρώνετε και θα την στέλνετε στο γραφείο της Ομοσπονδίας στο fax ή στο email που αναγράφονται παραπάνω στο λογότυπο.

Δεν δίνονται απαντήσεις για το ποσό της σύνταξης.

Ερωτήματα μπορούν να κατατίθενται και για συγγενείς και φίλους που δεν εργάζονται σε ΔΕΥΑ.

Να αναγράφετε φαξ ή mail που θέλετε να σας σταλεί η απάντηση.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 

Προσοχή η συμπλήρωση του ερωτήματος να είναι πλήρης.

Συγκεκριμένα:

-  Ακριβής ημερομηνία έναρξη ασφάλισης.

-  Καταγραφή του αριθμού των ενσήμων και ειδικότερα μέχρι την 31/12/2010, μέχρι την 31/12/2012 και μέχρι και σήμερα.

- Εφόσον υπάρχει περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, συγκεκριμενοποίηση χρονικών διαστημάτων ασφάλισης σε διαφορετικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ κα).

-  Εάν υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης.

-  Για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων εάν συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου και πότε.

- Εάν υφίστανται οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε συνταξιοδοτικό καθεστώς αναπηρίας, πλήρης καταγραφή των στοιχείων που την στοιχειοθετούν. 

Στην ανάπτυξη των ερωτημάτων κρίνεται χρήσιμο να υπάρχει μια μικρή αναφορά στο εργασιακό ιστορικό.

>> ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ


 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 19 - 20 από 430