Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νέα - Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
04.03.20

Στις 7/2/2020 στην Αθήνα συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΥΑ με ένα από τα θέματα την πρόσκληση της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για διαπραγμάτευση και υπογραφή της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΚΣΣΕ) του έτους 2020.

Στη συνεδρίαση καλέστηκε και συμμετείχε το προεδρείο της ομοσπονδίας.

Είναι γνωστό ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες ισχύουν και μέχρι τρεις μήνες μετά τη λήξη τους. Η ΚΣΣΕ του 2019 ίσχυε μέχρι 31/3/2020.  Για να μην παρέλθει αυτή η ημερομηνία η ομοσπονδία κατέθεσε αίτηση στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας για να διασφαλίσει έστω και με την διαιτησία τη συνέχιση της ΚΣΕΕ.

Η πρόσκληση της ομοσπονδίας συζητήθηκε και συμφώνησε το Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ να ανανεωθεί για το έτος 2020 με δύο αλλαγές που αφορούν θεσμικά αιτήματα. Είναι γνωστές οι μνημονιακές δεσμεύσεις που δεν επιτρέπουν διαπραγμάτευση για οικονομικά θέματα παρά μόνο για θεσμικά.

Συμφώνησαν στα παρακάτω αιτήματα:

Α) Στους εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστικά και με πλήρες ωράριο στα εξωτερικά συνεργεία (εργάτες- τεχνίτες- οδηγοί-χειριστές μηχανημάτων έργων) καθώς και στους εργαζόμενους σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, αντλιοστάσια ύδρευσης-αποχέτευσης-τηλεθέρμανσης-αφαλάτωσης, με τη συμπλήρωση των 3 ετών απασχόλησης χορηγείται επιπλέον κανονική άδεια 2 ημερών το χρόνο. Την παραπάνω άδεια δεν δικαιούται στο προσωπικό που τους χορηγείται η άδεια των 5 ημερών επιπλέον  της κανονικής.

Β)  Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο.

Η ΚΣΣΕ έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας με πράξη κατάθεσης 2/26-2-2020.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τη σύμβαση εργασίας.


 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
20.02.20
 
  • Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ που πραγματοποιήθηκε στις 7-2-2020 συζητήθηκε η καταγγελία της ΚΣΣΕ της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για το έτος 2020. Η καταγγελία της ΚΣΣΕ του 2019 έγινε από την ΠΟΕ-ΔΕΥΑ πριν τη λήξη της όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία. Το Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ συμφώνησε να υπογράψει τη νέα σύμβαση δεχόμενο δύο από τις προτάσεις της Ομοσπονδίας που αφορούν θεσμικά αιτήματα. Η σύμβαση εργασίας θα σταλεί στα σωματεία μετά την κατάθεση της στο Υπουργείο Εργασίας
  • Με απόφαση το Δ.Σ. ης Ομοσπονδίας στα τέλη του επόμενου μήνα θα πραγματοποιηθούν περιφερειακές συσκέψεις σωματείων ΔΕΥΑ. Ο τόπος, η ώρα και τα θέματα των συσκέψεων θα κοινοποιηθούν σύντομα στα σωματεία.
  • Την επόμενη Πέμπτη 27-2-2020 θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο. Θα τεθούν τα αιτήματα της Ομοσπονδίας που έχουν τεθεί και στον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο και αναφέρονται στην ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ στις 10-1-2020. Τα αποτελέσματα της συνάντησης θα κοινοποιηθούν με επιστολή στα σωματεία. 
  • Στις 08-06-2019 εκδόθηκε  η υπ. αριθμ. 43726 Κοινή Υπουργική Απόφαση  για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Η ΚΥΑ ισχύει και για τους εργαζόμενους των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ. Η Ομοσπονδία έκανε ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για το αν ισχύει και για τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ. Υπενθυμίζουμε ότι με την υπ. αριθμ. 87669/13-12-2019 Κ.Υ.Α. έγινε τροποποίηση της αρχικής και εξαιρεί κάποιες ειδικότητες.
  • Με την απόφαση αρ. πρωτ. Φ10042/57802/1618/22-5-19 (ΑΔΑ:ΩΥΤΓ465Θ1Ω-Υ31) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζεται ότι για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου των φορέων που οι εργαζόμενοι αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο, επί της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν στα πλαίσια του ενιαίου μισθολογίου, δεν διενεργούνται από 1-7-2018 ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ της κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. Η Ομοσπονδία κατέθεσε ερώτημα στο Υπουργείο και πήρε την απάντηση ότι εφόσον οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο (ν.4354/2015) και έχουν προσωπική διαφορά δεν γίνονται οι παραπάνω κρατήσεις.  Σε συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας με τον υπεύθυνο του αρμοδίου τμήματος του Υπουργείου εκφράστηκε η άποψη να μην κοινοποιηθεί η απάντηση διότι στο νέο νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση ενδέχεται να τροποποιηθεί αυτή η διάταξη. Το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή  δεν έχει αλλαγές σ’ αυτό το θέμα. Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς δεν έπρεπε να γίνονται από 1-7-2018.
  • Εργαζόμενοι που έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι ρωτάνε αν ισχύει και για τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ το άρθρο 93 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012 και αφορά την απόσπαση τους σε ΔΕΥΑ του δήμου που έχουν εκλεγεί. Σύμφωνα με απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σε ερώτημα του δήμου Σκύδρας δεν ισχύει η παραπάνω διάταξη για τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 187 του νόμου 4631/2019 τροποποιείται το άρθρο 7 του νόμου 1069/80 με τις παρακάτω αλλαγές. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση. Γίνεται μεταφορά θέσης από την ΔΕΥΑ προέλευσης στη ΔΕΥΑ υποδοχής. Επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου ΔΕΥΑ σε άλλη ΔΕΥΑ με αποφάσεις των δύο διοικητικών συμβουλίων με διάρκεια ένα(1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα(1) ακόμη έτος.

 Για ερωτήματα ή απαντήσεις για τα παραπάνω θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προεδρείο της Ομοσπονδίας

 

 

 
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 19 - 20 από 428