Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Νέα - Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
29.01.21

Με απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων κ. Μερόπης Σπυριδούλας Υδραίου εισάγεται ως θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα 29-01-2021 και ώρα 17:00 η λύση και εκκαθάριση της διαδημοτικής ΔΕΥΑ Κέρκυρας.

Η εισήγηση της Δημάρχου εν ολίγοις αναφέρει: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ. 1 του Ν. 4600/2019  οι ΔΕΥΑ των καταργούμενων δήμων, με την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, αποκτούν αυτοδικαίως διαδημοτικό χαρακτήρα με χωρική αρμοδιότητα το σύνολο των νέων δήμων.

Συνεπώς η ΔΕΥΑΚ του τέως Δήμου Κέρκυρας απέκτησε αυτοδίκαια διαδημοτικό χαρακτήρα, μετονομαζόμενη σε Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας (ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Κ.) και διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο όπου συμμετέχουν και οι τρεις νέοι Δήμοι (Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Βόρειας  και Νότιας Κέρκυρας) με  εκπροσώπους τους.

Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 156 ορίζεται ότι:

«4. Μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων, τα δημοτικά συμβούλια αυτών αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 ως διαδημοτικών», όπως εν προκειμένω της ΔΕΥΑΚ.

Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο νόμος 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31-07-2020) με  το άρθρο 133 παρ. 1 του οποίου προστέθηκε  παράγραφος 4 Α στο άρθρο 156 του Ν. 4600/2019, που καθόρισε τη διαδικασία για τη λύση και εκκαθάριση των νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 156, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι ΔΕΥΑ. Η παράγραφος ζ του παραπάνω νόμου αναφέρει:

Στην περίπτωση λύσης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή αποχώρησης από αυτά και εφόσον γίνεται ανάληψη των δραστηριοτήτων τους από τους δήμους ή συνδέσμους, το πάσης φύσεως προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας ή έργου, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους οικείους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους». Συνεχίζει στην εισήγηση η κ. Δήμαρχος:

Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή  από την έως τώρα λειτουργία της διαδημοτικής ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., διαπιστώθηκε ότι καθίσταται δυσχερής η άρτια παροχή υπηρεσιών και στους τρεις Δήμους της νήσου Κέρκυρας και οι υπηρεσίες, που απολαμβάνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στα χωρικά του όρια, υπολείπονται και δεν είναι ανάλογες με την συμβολή του  στις λειτουργικές δαπάνες της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., που έχουν καθοριστεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Ως εκ τούτου  ΚΡΙΝΟΥΜΕ ότι συμφέρον του  Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων είναι η

λήψη της προβλεπόμενης απόφασης του άρθρου 156 παρ. 4 του Ν.4600/20169 εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, περί μη συνέχισης της λειτουργίας της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. ως διαδημοτικού  Ν.Π.Ι.Δ. και περί λύσης της και θέσης αυτής σε εκκαθάριση, με ανάληψη όσων αρμοδιοτήτων της αφορούν τα χωρικά όρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, από τον ίδιο το Δήμο, καταρχήν. 

Η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ μετά την χθεσινή ενημέρωση που είχε από τους συναδέλφους της ΔΕΥΑ Κέρκυρας  έστειλε άμεσα επιστολή στη Δήμαρχο και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία παραθέτει τους λόγους που οι εργαζόμενοι είναι απέναντι στη λύση και εκκαθάριση της ΔΕΥΑΚ. 

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε ΕΔΩ.


 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
26.01.21

Η ΠΟΕ-ΔΕΥΑ με δελτίο τύπου στις 23-12-2020 ενημέρωσε τους εργαζόμενους για τους νόμους 4738/2020, άρθρο 298 και 4756/2020, άρθρο 31 που αφορούν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τη μείωση της εισφοράς 3% υπέρ του ΕΦΚΑ. Επειδή δεν είναι ξεκάθαρη η διατύπωση και η ερμηνεία των παραπάνω νόμων, η ομοσπονδία έκανε αντίστοιχα ερωτήματα και στα δύο υπουργεία, χωρίς να έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα.

Για να ενισχυθεί η θέση μας ότι και οι εργαζόμενοι των ΔΕΥΑ εμπίπτουν στους παραπάνω νόμους, ζητήθηκε από τον Νομικό Σύμβουλο της ομοσπονδίας κ. Μπαλατσούκα γνωμοδότηση  την όποια και κοινοποιήσαμε στα υπουργεία.

Σε περίπτωση που οι απαντήσεις είναι αρνητικές το θέμα θα έχει συνέχεια.

Είναι πολύ πιθανό η ομοσπονδία να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για άνιση μεταχείριση που υφίστανται οι εργαζόμενοι των ΔΕΥΑ. 

Για όποια εξέλιξη προκύψει για το θέμα θα έχετε άμεση ενημέρωση από την ομοσπονδία.

Για να διαβάσετε τη γνωμοδότηση του Νομικού μας Συμβούλου πατήστε ΕΔΩ.


 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 17 - 18 από 454