Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Πρακτικά Υποδείγματα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Αντίγραφο Μητρώου Μελών...

Βεβαίωση Δικαστικού Αντιπροσώπου...
Πρακτικό Ψηφοφορίας Επιλογής Δευτεροβάθμιας...
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση σε Σώμα...
Πρακτικό Ψηφοφορίας για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής...
Πρότυπο Πρακτικό Αρχαιρεσιών...
Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας...
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Καταστατικό...