Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εκτύπωση E-mail
25.08.14

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Με απόφασή της η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων της ΔΕΥΑΡ Ρεθύμνου ζητά την παρέμβαση του εισαγγελέα για να διερευνηθεί εάν έχει παραβιαστεί η προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου με την οποία ο δικαστής απαγορεύει στη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου να αποστείλει στοιχεία στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων συγκλήθηκε έκτακτα μετά από τα συνεχή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, πιέσεις, έντονο παρασκήνιο και εκβιασμούς που, παρά την παραπάνω δικαστική απόφαση που δικαιώνει τους εργαζομένους, στοχεύουν να κάμψουν την αντίστασή τους.

Ο στόχος της απαιτούμενης από την κυβέρνηση απογραφής είναι να αυξήσει τη δεξαμενή από όπου θα έχει τη δυνατότητα να απολύει προσωπικό ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της τρόικας.  

Έντονη παραπληροφόρηση συνεχίζει να χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση, οι αρμόδιοι Υπουργοί της, στην προσπάθεια να εντάξουν τις Δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) , στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου, καταστρατηγώντας, με Υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους των Υπηρεσιών τους, τους Νόμους που ψήφισε η Βουλή, σύμφωνα με τους οποίους οι ΔΕΥΑ εξαιρούνται του Δημόσιου όπως και ανάλογες αποφάσεις των δικαστηρίων.

Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν δημοτικές επιχειρήσεις, αυτοτελείς ως προς τους οικείους Δήμους που δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και λειτουργούν ανταποδοτικά, αφού έχουν ίδια έσοδα από τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες τους. Επιπλέον έχουν εξαιρεθεί από το δημόσιο τομέα , λειτουργούν σύμφωνα με δικό τους θεσμικό πλαίσιο, τον ν. 1069/80  διαχειρίζονται κι εκτελούν έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικούς καθαρισμούς και άρδευσης. Αξίζει να επισημανθεί ότι με τον «Καλλικράτη» οι Δ.Ε.Υ.Α. ανέλαβαν χωρίς καμία ενίσχυση και υποστήριξη μεγάλες γεωγραφικές ενότητες που παρουσίαζαν σοβαρότατες ελλείψεις σε έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, ενώ την στιγμή αυτή προγραμματίζουν και σχεδιάζουν έργα ύδρευσης-αποχέτευσης και διαχείρισης υδατικών πόρων που πληρούν όλες τις προδιαγραφές για ένταξη στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου , όπως και άλλες ΔΕΥΑ, δεν απέστειλε τα στοιχεία απογραφής του προσωπικού της για την ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Δημοσίου, μετά από την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων του Σωματείου των Εργαζομένων και την προσωρινή διαταγή απαγόρευσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου .

Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να τηρεί τους νόμους και να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, και αυτό κάνει.

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο 1069/1980, έχουν διφυή χαρακτήρα, αφού, για να πετύχουν τον σκοπό τους, ασκούν αρμοδιότητες που προσιδιάζουν σε δημόσιες αρχές, δεν αποτελούν όμως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ούτε ειδικότερα οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλα συνιστούν αυτοτελείς, έναντι των ΟΤΑ, επιχειρήσεις (όχι υπηρεσίες), που λειτουργούν υπό μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, με βάσει ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Την όλη διοίκηση των ΔΕΥΑ ασκεί το Δ.Σ. τους, το οποίο, ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως την όλη ευθύνη, την χάραξη πολιτικής, μισθολόγιο, τιμολόγιο νερού κ.λ.π. την έχει το Δ.Σ. και όχι το κράτος.

Οι ΔΕΥΑ είναι αυτοτελείς οικονομικά έναντι του δημοσίου ή του αντίστοιχου ΟΤΑ δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος ούτε από τον δήμο, δεν έχει μετοχές ο δήμος ή δήμοι στην τοπική ΔΕΥΑ, αντίθετα είναι πελάτης της και πληρώνει κανονικά το νερό και την αποχέτευση, όπως πληρώνει και το δημόσιο και κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας.

Οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλιοι των υπουργείων δεν υπερτερούν των νόμων που ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων, ούτε δέχονται την ερμηνεία του εκάστοτε υπουργού ή υπηρεσιακού παράγοντα των υπουργείων όπως συμβαίνει το τελευταίο χρόνο με την απέλπιδα προσπάθεια, να εντάξουν τις ΔΕΥΑ στην μνημονιακή υποχρέωση, όπως καθαρά δήλωσε, ο υπουργός κ. Μητσοτάκης .

Η άρνηση μας στην απογραφή για όσες ΔΕΥΑ δεν έχουν απογραφεί στηρίζεται σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες αναγνωρίζουν ότι οι ΔΕΥΑ δεν υπάγονται στον Δημόσιο Τομέα και απαγορεύουν την αποστολή των στοιχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Το Σωματείο μας έχει κερδίσει προσωρινή εντολή του μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου με την οποία απαγορεύεται η αποστολή από την ΔΕΥΑ Ρεθύμνου  των στοιχείων για την απογραφή, μέχρι την τακτική δικάσιμο η οποία θα γίνει τον Αύγουστο.

Η άρνηση μας στην απογραφή έχει να κάνει με την διαφύλαξη του κοινωφελούς χαρακτήρα των ΔΕΥΑ και την συνέχιση της λειτουργίας τους μακριά από την τροχοπέδη του Δημοσίου, αλλά και τον φόβο ότι η ένταξη τους στον δημόσιο τομέα εγκυμονεί σε επόμενο βήμα τον σοβαρό κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης που παρέχουν στους δημότες, πράγμα που μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους .

Για τις ΔΕΥΑ οι οποίες απογράφηκαν υπερίσχυσε η ανυπόστατη απειλή του Υπουργού Εσωτερικών για περικοπή των πιστώσεων ΚΑΠ προς τον αντίστοιχο Δήμο, απειλή οποία δεν έχει καμία νομική στήριξη.

Για όλους όσους δηλώνουν ή αναπαράγουν ότι οι ΔΕΥΑ , κρύβονται ή φοβούνται , επαναλαμβάνουμε ότι ούτε κρύβονται ούτε φοβούνται γιατί στα τριάντα χρόνια λειτουργίας τους δεν έδωσαν το δικαίωμα σε κανέναν να τις κατηγορήσει για κακοδιαχείριση, ατασθαλίες, παράνομες προσλήψεις ή μίζες.

Από τον Σεπτέμβριο του 2013 έχουν στείλει στοιχεία του προσωπικού τους στο Υπουργείο Διοι/κής Μεταρρύθμισης και το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από συμφωνία του Δ.Σ της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με τους κ. Μητσοτάκη και κ. Μιχελάκη. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών ανέδειξε τις ανάγκες των Δ.Ε.Υ.Α. σε προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης με βάση τις ανάγκες τους και τα έργα που εκτελούν και διαχειρίζονται.

Για τους υπέρογκους μισθούς επαναλαμβάνουμε ότι ο Ν. 1069/1980 ο οποίος ίδρυσε τις ΔΕΥΑ αναγνωρίζει την υπογραφή Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύει στον ιδιωτικό τομέα, και με την εφαρμογή των μνημονίων, το 2010 επιβλήθηκε παράνομα στις ΔΕΥΑ το ενιαίο μισθολόγιο.

Την τελική απάντηση ότι οι ΔΕΥΑ δεν ανήκουν στο δημόσιο, την δίνουν τα δικαστήρια στα οποία έχουν προσφύγει οι εργαζόμενοι, και οι τελεσίδικες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί οι οποίες ακυρώνουν την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο.

Αυτό είναι το πρόβλημα ότι οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ αντιστέκονται, ανατρέπουν τους σχεδιασμούς των μνημονίων και πρέπει να τους κόψουμε με κάθε τρόπο τον βήχα.

Για να σταματήσει από τους διάφορους, η λασπολογία, τα ψεύδη και οι απειλές, και για να έχει ο δημότης ΦΤΗΝΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΟΠΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΩΝΤΑΙ:

1.   Ας παρέμβει η κυβέρνηση  στην ΔΕΗ,  ώστε αντί για οικιακό τιμολόγιο ρεύματος, που πληρώνει η ΔΕΥΑΡ για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, οι οποίες λειτουργούν με άδεια λειτουργίας εργοστασίου, όπως και τα αντλιοστάσια ύδρευσης αποχέτευσης, να πληρώνουν βιομηχανικό τιμολόγιο ρεύματος

2.   Ας μειώσουν τον ΦΠΑ τελών ύδρευσης που είναι 13% και τον ΦΠΑ τελών αποχέτευσης που χρεώνεται, στο 23%, σαν να πίνεις το ουίσκι σου .

3.   Ας παρέμβουν για τα δάνεια που πήραν παλαιότερα οι ΔΕΥΑ, (διότι δεν ανήκουν στο δημόσιο), για να κατασκευάσουν τα έργα ύδρευσης αποχέτευσης και δεν χρηματοδοτούνταν γι’ αυτά από το κράτος.

4.   Ας επιτρέψει η Κυβέρνηση τις προσλήψεις στις ΔΕΥΑ. Η αποχώρηση προσωπικού χωρίς αναπλήρωση είναι το μαλακό πέρασμα στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης.

Είμαστε εδώ, έτοιμοι για κάθε συζήτηση, που θα δώσει ώθηση στις ΔΕΥΑ, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και είμαστε εδώ, για να αντιμετωπίσουμε κάθε επίθεση εναντίον των ΔΕΥΑ

 
< Προηγ.   Επόμ. >