Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων Εκτύπωση E-mail

Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας και οι δικαιοδοσίες του είναι ν’ αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, που έχουν σχέση με την Ομοσπονδία για τα μέλη της και ειδικότερα.

1. Να εκλέγει μεταξύ των Αντιπροσώπων την Διοίκηση της Ομοσπονδίας, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους της για τις ανωτέρου βαθμού Ενώσεις Επαγγελματικών Σωματείων Εργαζομένων και να τους ανακαλεί.

2. Να διενεργεί έλεγχο στις Διοικητικές, Οικονομικές και γενικά όλες τις πράξεις της Διοίκησης.

3. Να αποφασίζει για το Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης περιόδου.

4. Να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό του επόμενου 18μήνου.

5. Να διαμορφώνει το πρόγραμμα δράσης για την επόμενη περίοδο.

6. Να τροποποιεί το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και να αποφασίζει την διάλυσή της, σύμφωνα με δικές της ρυθμίσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

7. Να αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή και διαγραφή μελών ή τυχόν επιβληθείσα ποινή από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας.

8. Για τους λόγους που έχουν σχέση με το ύψος των δαπανών διεξαγωγής του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, αυτό πραγματοποιείται όπου αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.