Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Όργανα Διοίκησης

 Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων...
 Το Γενικό Συμβούλιο...
 Το 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο...
 Η 7μελής Εκτελεστική Επιτροπή...
 Η 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή, ως όργανο ελέγχου...