Επιλογές
Ιστορικό
Όργανα Διοίκησης
Μέλη
Συνέδρια
Κλαδική Σύμβαση
Καταστατικό
Νόμοι
Πρακτικά Υποδείγματα
Φωτογραφικό Αρχείο

----------------------
----------------------

Πληροφορίες

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Καπετάν Άγρα 1,

591 00 Βέροια

Tηλ: 2331020530,
Fax: 2331020180,
e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Ιστορικό Εκτύπωση E-mail

Ο πρώτος στόχος επιτεύχθηκε διότι ήδη είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία πάνω από το 90% των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. Γίνεται προσπάθεια, με την ίδρυση σωματείων Νομαρχιακού επιπέδου να ενταχθούν και οι εργαζόμενοι των μικρών Δ.Ε.Υ.Α. που δεν μπορούν να ιδρύσουν σωματείο.
Ο δεύτερος στόχος που ήταν ο ενιαίος τρόπος αμοιβής για όλους τους εργαζόμενους στις Δ.Ε.Υ.Α. έγινε πραγματικότητα με την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζόμενους στις Δ.Ε.Υ.Α. Με την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση αμείβεται το 70% περίπου των εργαζομένων ενώ οι υπόλοιποι με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Με την Κ.Σ.Σ.Ε. λύθηκαν πολλά οικονομικά και θεσμικά αιτήματα εργαζομένων του κλάδου.

Ο τρίτος στόχος εν μέρει επιτεύχθηκε με την καθοριστική συμβολή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. η οποία συνέταξε πρότυπο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) στον οποίο προσαρμόστηκαν οι περισσότερες Δ.Ε.Υ.Α. Τον πρότυπο αυτό Ο.Ε.Υ. προώθησε η Ομοσπονδία μέσω των σωματείων.
Η ανάδειξη των προβλημάτων των Δ.Ε.Υ.Α. είναι κυρίαρχο ζήτημα για την Ομοσπονδία. Με ανακοινώσεις, δηλώσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, στις επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες αναδεικνύουμε τα προβλήματα και την ανάγκη επίλυσής τους.

Διεκδικούμε από τους εργοδότες μας και την κυβέρνηση:

Σύγκλιση των αμοιβών με το μέσο όρο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έξοδα κίνησης για όλους τους εργαζόμενους.

Εξαίρεση των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. από τον Α.Ν. 173/67 για την αποζημίωση.

Επαγγελματικό ταμείο για καλύτερη αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.

35ωρο χωρίς μείωση των αποδοχών μας.

Αύξηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές.

Ένταξη των εργαζομένων των Δ.Ε.Υ.Α στα βαρέα και ανθυγιεινά.

επόμενη σελίδα...